Huy Thanh Jewelry Official

Huy Thanh Jewelry Official

@huythanhjewelry_official

4.9 / 5 Đánh giá
13.325 Theo Dõi
1.484 Nhận xét

Vouchers

shopee

shopee

Giảm 10%

Hoạt động ·

HSD: 30.4.2024

Đơn từ 500k

RESTAB100

Sản phẩm

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Land DCMAMD658 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Land DCMAMD658 Huy Thanh Jewelry

(1)
3.473.000 ₫

3.832.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

Bông Tai Nữ Vàng Trắng 14K BT393 Huy Thanh Jewelry

Bông Tai Nữ Vàng Trắng 14K BT393 Huy Thanh Jewelry

(3)
2.796.000 ₫

2.946.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Bông Tai Nữ Vàng 14K BT418 Huy Thanh Jewelry

Bông Tai Nữ Vàng 14K BT418 Huy Thanh Jewelry

·
2.430.000 ₫

2.633.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LPTB312 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LPTB312 Huy Thanh Jewelry

(5)
·

3.333.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ010 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ010 Huy Thanh Jewelry

(2)
·

5.310.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF172 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF172 Huy Thanh Jewelry

(2)
2.535.000 ₫

2.891.000

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF07 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF07 Huy Thanh Jewelry

(1)
1.583.000 ₫

1.749.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF439 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF439 Huy Thanh Jewelry

(2)
·

1.742.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Bông Tai Nữ Vàng 14K BT413 Huy Thanh Jewelry

Bông Tai Nữ Vàng 14K BT413 Huy Thanh Jewelry

·
1.676.000 ₫

1.902.000

Hoàn tiền 2.0%

Bông tai vàng 14k BTPTB296 Huy Thanh Jewelry

Bông tai vàng 14k BTPTB296 Huy Thanh Jewelry

(4)
1.902.000 ₫

2.055.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn nữ vàng 14k NLF08 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn nữ vàng 14k NLF08 Huy Thanh Jewelry

(1)
1.669.000 ₫ -7%

1.552.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF432 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF432 Huy Thanh Jewelry

·
2.075.000 ₫ -7%

1.938.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Been Together MDMAMD657 Huy Thanh Jewelry

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Been Together MDMAMD657 Huy Thanh Jewelry

(5)
1.234.000 ₫ -13%

1.068.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn nữ vàng tây 14k NLF441 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn nữ vàng tây 14k NLF441 Huy Thanh Jewelry

(3)
·

1.314.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF411 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF411 Huy Thanh Jewelry

(2)
·

1.626.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF457 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF457 Huy Thanh Jewelry

·
·

1.794.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF427 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF427 Huy Thanh Jewelry

(2)
·

1.299.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn nữ vàng tây 10k NLF278 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn nữ vàng tây 10k NLF278 Huy Thanh Jewelry

(4)
·

1.857.000

Hoàn tiền 2.0%

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k My Only Baby MDMAMD667 Huy Thanh Jewelry

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k My Only Baby MDMAMD667 Huy Thanh Jewelry

(2)
2.226.000 ₫ -6%

2.099.000

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Symphony DCMAMD670 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Symphony DCMAMD670 Huy Thanh Jewelry

(2)
5.148.000 ₫ -5%

4.890.600

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Dây chuyền vàng 14k DCPTB350 Huy Thanh Jewelry

Dây chuyền vàng 14k DCPTB350 Huy Thanh Jewelry

(1)
·

4.365.000

Hoàn tiền 2.0%

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Dancing Heart MDMAMD659 Huy Thanh Jewelry

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Dancing Heart MDMAMD659 Huy Thanh Jewelry

(1)
1.767.000 ₫ -8%

1.619.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Heart's Desire MDMAMD664 Huy Thanh Jewelry

Mặt Dây Chuyền Vàng 14k Heart's Desire MDMAMD664 Huy Thanh Jewelry

(4)
2.011.000 ₫

2.100.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Dây chuyền vàng 14k DCPTB344 Huy Thanh Jewelry

Dây chuyền vàng 14k DCPTB344 Huy Thanh Jewelry

(1)
3.816.000 ₫

4.532.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF425 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF425 Huy Thanh Jewelry

(1)
·

1.144.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF451 Huy Thanh Jewelry

Nhẫn Nữ Vàng Tây 14k NLF451 Huy Thanh Jewelry

(1)
·

1.969.000

Đã bán 2

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF137 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF137 Huy Thanh Jewelry

·
·

2.915.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF167 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF167 Huy Thanh Jewelry

·
·

5.487.000

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng Tây 14k DCMAMD549 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng Tây 14k DCMAMD549 Huy Thanh Jewelry

(4)
·

3.966.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF285 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF285 Huy Thanh Jewelry

·
·

4.376.000

Hoàn tiền 2.0%

Dây chuyền vàng 14k DCMAMD558 Huy Thanh Jewelry

Dây chuyền vàng 14k DCMAMD558 Huy Thanh Jewelry

·
3.710.000 ₫

4.130.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF295 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF295 Huy Thanh Jewelry

·
·

3.594.000

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Knot DCMAMD669 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng Tây 14k Love Knot DCMAMD669 Huy Thanh Jewelry

·
3.734.000 ₫

4.189.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF297 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF297 Huy Thanh Jewelry

·
·

10.130.000

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ012 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ012 Huy Thanh Jewelry

·
·

5.400.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF131 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF131 Huy Thanh Jewelry

(7)
2.808.000 ₫ -5%

2.667.600

Đã bán 4

Hoàn tiền 2.0%

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ007 Huy Thanh Jewelry

Dây Chuyền Vàng 18K DCZ007 Huy Thanh Jewelry

·
·

4.570.000

Hoàn tiền 2.0%

Lắc tay vàng 14k LLF165 Huy Thanh Jewelry

Lắc tay vàng 14k LLF165 Huy Thanh Jewelry

(1)
3.309.000 ₫ -5%

3.143.550

Hoàn tiền 2.0%

Dây chuyền vàng 14k Papi DCPTB296 Huy Thanh Jewelry

Dây chuyền vàng 14k Papi DCPTB296 Huy Thanh Jewelry

·
3.161.000 ₫

3.718.000

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%