Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz
1 / 1

Laptop Gigabyte AORUS 15P YD-73S1224GHi7-11800H|16GB|GeForce RTX 3080 8GB|15.6'FHD 240Hz

0.0
0 đánh giá

73.990.000
Share:
GIGABYTE FLAGSHIP STORE

GIGABYTE FLAGSHIP STORE

@gigabyte_flagship_hch_store
5.0/5

Đánh giá

67.585

Theo Dõi

31

Nhận xét

Danh mục
Hiện tại sản phẩm không có voucher ưu đãi !!!