CHRISTIAN LENART VIETNAM

CHRISTIAN LENART VIETNAM

Thương hiệu Christian Lenart mang tên nhà sinh vật học đầy tài năng những năm đầu của thế kỷ XX. Kế thừa sự thông minh và sáng tạo từ cha mình, vốn là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành chiết xuất của nước Pháp thời bấy giờ. Cùng với sự hăng say lao động và tình yêu thiên nhiên của mình, Christian Lenart đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để cho ra đời những học thuyết đáng tin cậy về những tác động của yếu tố tự nhiên đến việc chăm sóc sức khỏe cũng như làm đẹp cho con người.

4.9/5

Đánh giá

103.568

Theo Dõi

88%

Phản Hồi

Mã giảm giá

CHRISTIAN LENART VIETNAM

Giảm 10k

Đơn từ 150k

HSD: 14.3.2023

CHRISTIAN LENART VIETNAM

Giảm 30k

Đơn từ 309k

HSD: 31.3.2023

CHRISTIAN LENART VIETNAM

Giảm 40k

Đơn từ 399k

HSD: 31.3.2023

Sản phẩm