HuePress Official

HuePress Official

HUEPRESS - ÁNH SÁNG SỐ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 Với xấp xỉ 10 năm kinh nghiệm R&D quốc tế về công nghệ IoT, LiFi số hóa ánh sáng, AI, và big data; Công ty HUEPRESS cung cấp các giải pháp đèn thông minh đúng nghĩa “science of lighting”. Tel: 088-999-8618 Website: https://huepress.vn

4.9/5

Đánh giá

650

Theo Dõi

93%

Phản Hồi

Mã giảm giá

HuePress Official

Giảm 20k

Đơn từ 500k

HSD: 28.2.2023

HuePress Official

Giảm 20k

Đơn từ 250k

HSD: 28.2.2023

HuePress Official

Giảm 30k

Đơn từ 200k

HSD: 28.2.2023

HuePress Official

Giảm 10k

Đơn từ 500k

HSD: 28.2.2023

Sản phẩm