Nước mắm Tĩn

Nước mắm Tĩn

Nước mắm Tĩn là thương hiệu nước mắm truyền thống khôi phục lại công thức làm mắm của ông tổ nghề Phan Thiết 300 năm trước. Chúng tôi tôn vinh những giá trị và hương vị truyền thông để làm ra được những giọt nước mắm đầy tinh hoa và giàu đạm tự nhiên. Nước mắm Tĩn là một thương hiệu nước mắm ngoan và sạch với phương châm không sử dụng chất bảo quản.

4.9/5

Đánh giá

23.504

Theo Dõi

88%

Phản Hồi

Mã giảm giá

Nước mắm Tĩn

Giảm 15k

Đơn từ 89k

HSD: 30.4.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 20%

Đơn từ 400k

HSD: 30.4.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 0k

Đơn từ 0k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 11%

Đơn từ 0k

HSD: 5.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 10%

Đơn từ 99k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 35k

Đơn từ 299k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 10%

Đơn từ 499k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 60k

Đơn từ 499k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 100k

Đơn từ 799k

HSD: 31.3.2023

Nước mắm Tĩn

Giảm 150k

Đơn từ 950k

HSD: 31.3.2023

Sản phẩm