Mitudo Vietnam

Mitudo Vietnam

Sứ mệnh: Hiểu được những vấn đề “khó nói” của nam và nữ sẽ là trở ngại của cuộc sống an vui và hạnh phúc, MITUDO đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và cho ra đời sản phẩm dung dịch vệ sinh phù hợp với từng đối tượng. Các dòng sản phẩm của MITUDO đều có sứ mệnh “chữa lành”, mang lại sức khoẻ, sự tự tin cho mọi người từ những giá trị tốt đẹp nhất được chắt lọc từ thiên nhiên. Giá trị: “Nỗ Lực Phấn Đấu - An Nhiên - Tận Tâm” là 3 giá trị cốt lõi mà MITUDO hướng tới nhằm mang đến những sản phẩm

5.0/5

Đánh giá

36

Theo Dõi

57%

Phản Hồi

Sản phẩm