Verus.Wristband

Verus.Wristband

Verus là Local Brand chuyên sản xuất những chiếc wristbands mang thông điệp; Tất cả sản phẩm là phiên bản sưu tập (Collector Edition) - số lượng giới hạn và được đánh số thứ tự riêng biệt. - Cửa hàng: Local x Local - 61/19 Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Theo dõi Verus tại FB & IG: @verus.wristband

4.9/5

Đánh giá

21.259

Theo Dõi

72%

Phản Hồi

Sản phẩm

Vòng tay Verus - No Brain No Gain
(66)
·

130.000

Đã bán 10

Vòng tay Verus - Minirus - Heart Ticket
(6)
·

130.000

Đã bán 11

Vòng tay Verus - Heart Ticket
(14)
·

130.000

Đã bán 13

Vòng tay Verus - Minirus - Taurus
(2)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Minirus - Wonder
(46)
·

130.000

Đã bán 8

Vòng tay Verus - GGMU
(28)
·

130.000

Đã bán 47

Vòng tay Verus x Liên Quân / Helen
(4)
·

150.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Minirus - Dragon
(16)
·

130.000

Đã bán 2

Vòng tay Verus - Virgo
(52)
·

130.000

Đã bán 2

Vòng tay Verus - The Cityzens
(2)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Moon n Back
(72)
·

130.000

Đã bán 5

Vòng tay Verus - Capricorn
(18)
·

130.000

Đã bán 2

Vòng tay Verus - Minirus - Aries
(14)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Minirus - Aquarius
(24)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Pisces
(22)
·

130.000

Đã bán 5

Vòng tay Verus - Libra
(48)
·

130.000

Vòng tay Verus - Dragon
(44)
·

130.000

Đã bán 13

Vòng tay Verus - Taurus
(18)
·

130.000

Vòng tay Verus - Good Vibes Only
(52)
·

130.000

Đã bán 6

Vòng tay Verus - Blossom
(20)
·

130.000

Đã bán 9

Vòng tay Verus - Minirus - Capricorn
(12)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Netherlands
(4)
·

130.000

Đã bán 2

Vòng tay Verus - Minirus - Sagittarius
(4)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Minirus - Libra
(16)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Fragile
(6)
·

130.000

Đã bán 3

Vòng tay Verus - Wonder
(70)
·

130.000

Đã bán 8

Vòng tay Verus - Minirus - GGMU
(16)
·

130.000

Đã bán 23

Vòng tay Verus - Checkmate
(36)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Portugal
(14)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Brazil
(14)
·

130.000

Vòng tay Verus - Aries
(20)
·

130.000

Vòng tay Verus - Germany
(8)
·

130.000

Đã bán 1

Vòng tay Verus - Minirus - Checkmate
(8)
·

130.000

Đã bán 2