UUcare Official Store Mall

UUcare Official Store Mall

@uucare_officialstore

5.0 / 5 Đánh giá
59.430 Theo Dõi
31.877 Nhận xét

Vouchers

shopee

shopee

Giảm 10%

Hoạt động ·

HSD: 30.4.2024

Đơn từ 50k

SVC-860422736036368
shopee

shopee

Giảm 10%

Hoạt động ·

HSD: 30.4.2024

Đơn từ 100k

SVC-860422434030016
shopee

shopee

Giảm 6%

Hoạt động ·

HSD: 30.4.2024

Đơn từ 200k

SVC-860421636931776

Sản phẩm

Băng vệ sinh Thảo dược UUcare Herbal (2 Miếng dùng thử)

Băng vệ sinh Thảo dược UUcare Herbal (2 Miếng dùng thử)

(538)
15.000 ₫ -20%

12.000

Đã bán 169

Hoàn tiền 2.0%

Nước giặt đồ lót chuyên dụng UUcare 250ml

Nước giặt đồ lót chuyên dụng UUcare 250ml

(404)
130.000 ₫ -7%

121.000

Đã bán 91

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

(889)
43.000 ₫ -5%

40.850

Đã bán 185

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore hàng trưng bày cận date

Băng vệ sinh UUcare Singapore hàng trưng bày cận date

(41)
58.000 ₫ -43%

33.000

Đã bán 222

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày và đêm 28cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày và đêm 28cm

(804)
42.000 ₫ -5%

39.900

Đã bán 141

Hoàn tiền 2.0%

1 Thùng Băng vệ sinh UUcare Young Girl ban ngày 24cm

1 Thùng Băng vệ sinh UUcare Young Girl ban ngày 24cm

(13)
1.008.000 ₫ -12%

887.040

Đã bán 5

Hoàn tiền 2.0%

UUCARE COMBO Trải nghiệm cao cấp 02 sản phẩm

UUCARE COMBO Trải nghiệm cao cấp 02 sản phẩm

(32)
113.000 ₫ -12%

99.000

Đã bán 8

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày 24cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày 24cm

(1.574)
42.000 ₫ -5%

39.900

Đã bán 317

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh Thảo dược UUcare ban ngày 24cm

Băng vệ sinh Thảo dược UUcare ban ngày 24cm

(1.206)
73.000 ₫ -5%

69.350

Đã bán 270

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Young Girl ban ngày 24cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Young Girl ban ngày 24cm

(3.276)
82.000 ₫ -5%

77.900

Đã bán 921

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 15cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 15cm

(747)
82.000 ₫ -5%

77.900

Đã bán 284

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl Siêu thấm ban ngày 24cm 8 Miếng/Gói

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl Siêu thấm ban ngày 24cm 8 Miếng/Gói

(777)
22.000 ₫ -4%

21.120

Đã bán 166

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh Thảo dược Uucare Ban đêm 28cm

Băng vệ sinh Thảo dược Uucare Ban đêm 28cm

(824)
73.000 ₫ -5%

69.350

Đã bán 192

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày 24cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày 24cm

(120)
142.000 ₫ -5%

134.900

Đã bán 16

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Crown Antibacterial hàng ngày 15cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Crown Antibacterial hàng ngày 15cm

(104)
71.000 ₫ -5%

67.450

Đã bán 9

Hoàn tiền 2.0%

1 Thùng Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 60ml

1 Thùng Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 60ml

·
840.000 ₫ -8%

772.800

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày và đêm 28cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày và đêm 28cm

(95)
142.000 ₫ -5%

134.900

Đã bán 18

Hoàn tiền 2.0%

1 Thùng Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

1 Thùng Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

(1)
1.032.000 ₫ -10%

928.800

Đã bán 1

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Cool Tech ban đêm 32cm

Băng vệ sinh UUcare Cool Tech ban đêm 32cm

(112)
66.000 ₫ -5%

62.700

Đã bán 13

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Crown Antibacterial ban ngày 24cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Crown Antibacterial ban ngày 24cm

(223)
140.000 ₫ -5%

133.000

Đã bán 31

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Crown Antibacterial ban ngày 24cm

Băng vệ sinh UUcare Crown Antibacterial ban ngày 24cm

(269)
71.000 ₫ -5%

67.450

Đã bán 31

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 18cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 18cm

(364)
20.000 ₫

32.000

Đã bán 41

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh Thảo dược UUcare Singapore Ban đêm 28cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh Thảo dược UUcare Singapore Ban đêm 28cm

(190)
144.000 ₫ -5%

136.800

Đã bán 80

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm

(1.017)
85.000 ₫ -5%

80.750

Đã bán 299

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech (2 Miếng dùng thử)

Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech (2 Miếng dùng thử)

(571)
15.000 ₫ -20%

12.000

Đã bán 364

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Young Girl (Gói 2 Miếng)

Băng vệ sinh UUcare Young Girl (Gói 2 Miếng)

(2.737)
15.000 ₫ -20%

12.000

Đã bán 1.372

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm 3 Miếng/Gói

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban đêm 36cm 3 Miếng/Gói

(537)
18.000 ₫ -4%

17.280

Đã bán 119

Hoàn tiền 2.0%

Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 250ml

Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 250ml

(1.246)
135.000 ₫ -7%

125.000

Đã bán 365

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 15cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl hàng ngày 15cm

(1.011)
42.000 ₫ -5%

39.900

Đã bán 159

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh thảo dược UUcare Singapore Ban ngày 24cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh thảo dược UUcare Singapore Ban ngày 24cm

(298)
144.000 ₫ -5%

136.800

Đã bán 129

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Young Girl hàng ngày 15cm 20 Miếng/Gói

Băng vệ sinh UUcare Young Girl hàng ngày 15cm 20 Miếng/Gói

(1.132)
22.000 ₫ -4%

21.120

Đã bán 155

Hoàn tiền 2.0%

Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 60ml

Dung dịch vệ sinh phụ nữ UUcare 60ml

(2.411)
42.000 ₫ -40%

25.000

Đã bán 755

Hoàn tiền 2.0%

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày và đêm 28cm

Combo 2 gói Băng vệ sinh UUcare Singapore Young Girl ban ngày và đêm 28cm

(828)
82.000 ₫ -5%

77.900

Đã bán 188

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày và đêm 28cm

Băng vệ sinh UUcare Singapore Cool Tech ban ngày và đêm 28cm

(121)
72.000 ₫ -5%

68.400

Đã bán 18

Hoàn tiền 2.0%

Combo 5 gói BVS UUcare Singapore Kháng khuẩn - Toàn diện chu kỳ

Combo 5 gói BVS UUcare Singapore Kháng khuẩn - Toàn diện chu kỳ

(2.686)
92.000 ₫ -40%

55.000

Đã bán 661

Hoàn tiền 2.0%

Băng vệ sinh UUcare Young Girl Cooling Soft ban ngày 24cm 8 Miếng/Gói

Băng vệ sinh UUcare Young Girl Cooling Soft ban ngày 24cm 8 Miếng/Gói

(2.177)
22.000 ₫ -4%

21.120

Đã bán 584

Hoàn tiền 2.0%